Enten det gjelder spørsmål eller du har inspill, forslag til arrangement eller andre aktiviteter ta gjerne kontakt med oss i styret på e-post.

Vi har en lukket Facebook gruppe for adoptanter og adopterte fra Sør-Afrika. Hvis du ønsker å bli medlem her, ta kontakt med oss på e-post.

E-post: admin@saforeningen.no

Vår Facebookside


Hilsen, styret i Sør-Afrika foreningen